Späť

Cykloturistické trasy Nižná Slaná

Adresa: 049 23 Nižná Slaná
GPS: 20.416157, 48.7244695

Cykloturistické trasy Nižná Slaná

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Východisková poloha Nižná Slaná známa banskou činnosťou leží v juhozápadnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria. Okolie ponúka peknú prírodu vhodnú na cyklotrasy väčšinou v zalesnených terénoch, ale aj po turistických chodníkoch. Vytipované sú štyri cyklotrasy s celkovou dĺžkou okolo 100 km. Prevýšenie z nadmorskej výšky cca 360 m až na 998 m. n. m. to je 638 m.
Trasy vedú okolo starých banských diel, šácht, háld, hút, horských chát, okolo pamätnej izby, po hrebeňoch vrchov s výhľadmi na vysoké a Nízke Tatry, Volovec, Pipitku, Silickú, Plešiveckú planinu, okolo studničiek pitnej vody, prírodnými zaujímavosťami Radzim.
Trasy sú stredne náročné a poskytujú pekný športový a turistický zážitok.
Cyklotrasa č. 1
Nižná Slaná n.v-360 m.n.m. – obecný úrad, sedlo Filipka 540 m.n.m., Kar 715 m.n.m., Repisko 796 m.n.m., Nižná Slaná
Z Nižnej Slanej hlavnoou cestou na Rožňavu na križovatke doprava na Štítnik, do sedla Filipka, zo sedla odbočíme vľavo na horskú cestu zelená značka smerom na Tureckú, južnými svahmi na vrch Kar na Repisko turistický smerník.
Výhľady na Štítnik, Hrádok. Na Repisku chata v zime na zimný výstup. Od chaty na skládku dreva výhľady na Volovec, dolinu rieky Slanej. Zo Skládky vľavo severnými svahmi ponad záver Hlbokej doliny prídeme na hlavnú cestu po nej do obci Nižná Slaná.
Cyklotrasa č. 2
Nižná Slaná – Štítnická dolina – Poliačky chata – Ustodola – Roštársky kopec 540 m.n.m. – Ždiar 789 m.n.m. – Kobeliarsky mlyn – Nižná Slaná
Od obecného úradu smerom na Kobeliarovo odbočíme vľavo do Štítnickej doliny, dostaneme sa do Poliačkoch – chata – lyžiarsky vlek odtiaľ krátko naspäť na skládku, pokračujeme dolinou do Ústodoly, stade úzkou cestou strmšie na lúku Roštárskeho kopca, ďalej vpravo po zelenej značke popod Ždiar. Výhľady na Stromiš, Volovec,Radzim a vápencovým podložím schádzame ku kobeliarskemu mlynu a asfaltovou cestou do Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 15 km 2 hodiny.
Cyklotrasa č. 3
Nižná Slaná – Rimberg 656 m.n.m. – Bučina 817 m.n.m. – Belákovo – Spúšťadlo – Radzim 998 m.n.m. – Sedlo Hôra – Kobeliarovo – Nižná Slaná.
Z Nižnej Slanej okolo cintorína severným svahom Rimbergu okolo dedičnej stôlne Manó 3. Obzor, ďalej okolo stôlne Natália do sedla vpravo severnými svahmi Bučiny do sedla Cipová. Výhľady na Kráľovu Holu, Vysoké Tatry, popod Spúšťadlo do sedla Hôra pod Radzimom, odtiaľ ponad obec Brdárka cez čerešňový sad do Kobeliarova – pamätná izba P.J.Šafárika, cez Rimberg, banské polia Manó, Ignác, Gampel okolo huty Etelka do Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 30 km 3 hod.
Cyklotrasa č. 4
Nižná Slaná – poľnohospodárske družstvo – okalovacia nádrž – vysoký vrch 851 m.n.m. – Biela skala 895 m.n.m. – Hluchá dolina – Podsúlová – Gemerská Poloma – Nižná Slaná.
Z Nižnej Slanej okolo poľnohospodárskeho družstva tvrdou zvážňou ponad okalovaciu nádrž, na žliabky. Výhľady na Vysoké a Nízke Tatry cez hrebeň do Súlovskej doliny klesáme do Hluchej doliny až na asfaltovú cestu, po nej do Gemerskej Polomy a Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 35 km 4 hod.