Späť

Turnianska vínna cesta

Adresa: 049 43 Hrušov
GPS: 20.63417, 48.5827514

Popis:

V Turnianskej kotline, ktorá sa nachádza medzi planinami Dolného vrchu, Horného vrchu a Silickou planinou sa už vyše tisíc rokov pestuje vinič. Už v minulosti táto oblasť patrila medzi významných producentov vína na území Uhorska a malo tu veľmi silnú tradíciu. Vínna réva sa pestovala výlučne na severných stráňach okolitých planín (Zádielska planina, Horný vrch a Silická planina). Podnebie a pôda, ktorá sa tu nachádzajú robia tunajšie vína jedinečné a špecifické bez chemických prísad. V minulosti sa tu dorábali len výlučne biele vína. Najrozšírenejšie pestované biele sorty viniča sú Rizling vlašský, Rizling rýnský, Rulandské biele, Rulandské sivé, Veltínské červené, Veltínské zelené, z muškátov Müller Thurgau. V posledných desaťročiach sa tu začali pestovať aj modré odrody, z ktorých sa tu vyrábajú kvalitné a chuťovo jedinečné červené vína a to hlavne z Modrej Frankovky, Svätovavrenické a Cabernet Sauvignon.

Trasa Turnianskej vínnej cesty prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a mestom Moldava nad Bodvou.

Telefón:

0903621585

Web:

http://tvcesta.webnode.sk/