Späť

Slovenská železná cesta Dobšiná

Adresa: Dobšiná
GPS: 20.3747868, 48.8196249

Slovenská železná cesta Dobšiná

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty spája miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle.

Telefón:

+421 904 584712

E-mail:

kunhalmi@hotmail.com

Web:

http://www.zeleznacesta.sk/index.php/sk/