Späť

Stolické vrchy

GPS: 20.207222, 48.773611

Stolické vrchy

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Stolické vrchy na juhu a juhovýchode hraničia s Revúckou vrchovinou, na severozápade s Veporskými vrchmi a Spišsko-gemerským krasom, na severovýchode sa na malom úseku stýkajú s Volovskými vrchmi. Najvyšším vrchom Stolických vrchov aj celého Slovenského rudohoria je Stolica s nadmorskou výškou 1 476 m n. m.. Masív Stolica sa nachádza mimo hlavného hrebeňa v rázsoche, ktorá sa tiahne z centrálneho chrbta od vrchu Kyprov (1 391 m n. m.) južným smerom, je tvorený širokým plochým ústredným chrbtom s vybiehajúcimi (na JV a na JZ) dlhými rázsochami a hlbokými dolinami. Ďalšími dominantami Stolických vrchov sú Kohút (1 409 m n. m.), Malý kohút (1 192 m n. m), Tŕstie (1 121 m n. m.) a Sinec (917 m n. m.). Geologická stavba Stolických vrchov je veľmi zložitá. Podieľajú sa nej rozličné horniny – granitoidy (najmä žuly) a iné. Súčasný vzhľad dali pohoriu diferencované tektonické pohyby a exogénne pochody – erózia a denutácia. Pôsobením týchto pochodov bolo územie rozčlenené na štyri podcelky: Stolica, Tŕstie, Klenovské vrchy a Málinské vrchy. Vrcholový masív Stolice tvorí mohutná žulová klenbohrásť vyzdvihnutá na tektonických zlomoch a vystupujúca z kryštalických bridlíc. Tŕstie tvorí rozložitý, silne rozčlenený masív, vysunutý na okraj širokého chrbta s vybiehajúcim rázsochami a hlbokými dolinami. Je budovaný kryštalickými bridlicami. Časť Muránska brázda je tektonicko- eróznou zníženinou. V oblasti prevláda hladko modelovaný reliéf. Pôvodný prírodný charakter územia bol hlavne v nižších polohách významne pozmenený ľudskou činnosťou. Súvislejšie zalesnené polohy sa nachádzajú len na strmších chrbtoch. Samotný masív Stolice je zo všetkých strán zalesnený, jej vrchol je hôľny, ale aj ten zarastá mladým lesom. Stolické vrchy odvodňujú rieky Slaná (pramení  v masíve Stolice) a  Rimava, na severe sčasti aj Hron. Osídlenie vo forme menších dediniek a osád bolo sústredené do dolín. V stredoveku tu vznikali početné rozptýlené banícke osady.