Späť

Splav Hornádu

Adresa: Hrabušické Mýto, 3227, Hrabušice
GPS: 20.397402, 48.9706633

Splav Hornádu

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Rieka Hornád (Hernád) je významný prítok rieky Slaná (Sajó), preteká územím Slovenska a Maďarska. Pramení na východnom úpätí Kráľovej hole, juhozápadne od obce Vikartovce v nadmorskej výške 1050 metrov. Táto turisticky a rybársky atraktívna rieka je dlhá 286km. Dĺžka toku Hornádu na Slovensku je 193 km, z toho je splavných približne 145 km. Od prameňa tečie ako potok a postupne zvyšuje vodnatosť pribratím prítokov. Preteká cez Národný park Slovenský raj, kde vytvorila nádherný kaňon, ktorý sa volá Prielom Hornádu. Na sútoku Hornádu s Hnilcom je vybudovaná vodná nádrž Ružín. Za priehradou pokračuje ďalej na východ cez Lodiny a popod nádherné vyhliadkové miesto Jánošíkova bašta. Pri Kysaku sa stáča na juh, preteká Košicami, Nižnou Myšľou, Ždaňou. Svoju púť naším územím končí v krásnych meandroch pri obci Trstené pri Hornáde. Na juh od maďarského mestečka Ónod sa vlieva do rieky Slaná (Sajó).

Horný tok rieky

Riečny kilometer: 147.5 - 135.3, Hrabušice - Čingov

Obtiažnosť: WW II+ (vhodné pre skúsenejších vodákov, ktorí na vode už niečo splavili)

Zjazdnosť: 60cm na vodočte v Hrabušiciach, na jar alebo po dažďoch

Vhodné pre lode: raft, zatvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 3-4 hodiny

Úsek prielomu Hornádu, ktorý sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj je však dovolené splavovať len za stanovených podmienok! Z vodáckeho aj krajinárskeho hľadiska ide o najzaujímavejší úsek, v Hrabušiciach začína meandrami s peknými výhľadmi na okolitú prírodu a Tatry. Po pár kilometroch Hornád preteká úzkym kaňonom s kolmými stenami vysokými až 250 metrov, šírka koryta ja okolo 5-10m. Po približne 3km sa kaňon otvorí a rieku obklopujú lúky, na ktorých je možné pristáť. Prúd vody v kaňone často tlačí pod vymleté skaly na vonkajších oblúkoch zákrut.

Prielom Hornádu

Nástupné miesto: Hrabušické Mýto

Výstupné miesto: Čingov, turistické stredisko (pod chatou Ihla)

Prevádzková doba:

1. máj až 31. október

Telefón:

0949 422 835 

E-mail:

rieku@splavujeme.sk

Web:

http://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/rieka-hornad/