Späť

Národná prírodná rezervácia Hrušovská lesostep

GPS: 20.630833, 48.598056

Národná prírodná rezervácia Hrušovská lesostep

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Chránené územie severne od obce Hrušov, na strmých vápencových stráňach Silickej planiny je ukážkou pestrej teplomilnej a suchomilnej flóry v lesnostepných spoločenstvách duba plsnatého a jeseňa mannového. V rezervácii sa chránia aj vzácne spoločenstvá živočíchov, ktoré sú typické pre najteplejšie vápencové krasové územia. NPR je vyhlásená na ochranu zachovaných lesostepných spoločenstiev s dubom plstnatým, jaseňom mannovým a druhovo bohatým krovinným a bylinným podrastom na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.