Späť

Kartuziánsky kláštor

Adresa: Kartuziánsky kláštor, Kláštorisko 053 13 Letanovce
GPS: 20.42285583, 48.94363556

Kartuziánsky kláštor

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Približne v polovici 13. storočia sa Spišskí Sasi pustili do výstavby fortifikácie vrchu na Kláštorisku, ktorý obohnali hradbou v dĺžke až 1000 m. Rozľahlá pevnosť, ktorá sa rozkladala na ploche 90 ha, slúžila ako refugium (útočište) v čase ničivých tatátskych útokov. To je aj dôvod, prečo spomínaný vrch dostal latinský názov Lapis Refugii, čiže Skala útočiska. Za hradbami postavili kláštor, ktorý potom slúžil ako prvé centrum rehole kartuziánov. Ako vyplýva zo zakladacej listiny z roku 1299 Spišskí Sasi darovali toto miesto kartuziánom, aby si tu postavili kláštor, ktorý mal byť spomienkou na záchranu oblasti pred Tatarmi. Toto miesto, vybrané pre kartuziánov pripomínalo Veľkú kartúzu pri Grenoble, kde v roku 1084 svätý Bruno založil túto rehoľu. Kláštorný komplex sa nachádza uprostred zalesneného terénu a rozkladá sa na ploche približne 1 ha. V jeho blízkosti sa nachádzal hospic s tromi miestnosťami, kostol ako aj ďalšie objekty, ktoré boli súčasťou horného kláštora. V blízkosti kláštora sa nachádzajú pozostatky dvoch umelých jazierok, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť kartuziánskeho kláštora. K najväčšiemu rozmachu a prosperite kláštora došlo na prelome 14. a 15. storočia, kedy bol kláštor sebestačne fungujúcim organizmom. 15. storočie prinieslo oheň a ničenie, po prvý ráz z rúk husitov. V roku 1478 začali kláštor rekonštruovať, v rámci opráv a sanačných prác došlo k viacerým modifikáciám, bola vymenená napr. podlaha a pôvodné kozuby nahradili kachľové pece. V prvej polovici 16. storočia kláštor stratil svoju funkciu. Politické podmienky v Uhorsku, najmä po bitke pri Moháči, sa dotkli i samotného kláštora. V roku 1543 kláštor napadol lúpežný rytier Matej Bašo z Muránskeho hradu. Po vyplienení prispôsobil kláštorný objekt vojenským potrebám. Mnísi s generálnou prestavbou kláštor opustili a presunuli sa do kartuziánskeho kláštora v Lechnici (Červený kláštor) pri Dunajci. Kláštorný komplex na Skale útočiska bol po nariadení Generálnej kapituly zbúraný a viac už nebol obnovený.