Späť

Kostol Nepoškvrneného počatia

Adresa: Kostol Nepoškvrneného počatia Levočská ulica 12 052 01 Spišská Nová Ves
GPS: 20.56913833, 48.94580694

Kostol Nepoškvrneného počatia

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Kostol Nepoškvrneného počatia sa nachádza neďaleko námestia v radovej zástavbe Levočskej ulice. Bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. storočia. Kostol slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol. V roku 1724 bol pri kaplnke zriadený vikariát. Kaplnka bola rozšírená prístavbou chrámovej lode podľa plánov Jána Rossnera v rokoch 1727 - 1730. V roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením barokovej klenby a v rokoch 1869 - 1873 bola pribudovaná bočná kaplnka. Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali. Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia.