Späť

Evanjelický kostol Rybník

Adresa: Evanjelický kostol a. v. Rybník 60 982 65 Rybník
GPS: 20.1309861, 48.5452542

Evanjelický kostol Rybník

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Evanjelický kostol a. v. – (NKP) Ranogotický kostol približne z polovice 13. až polovice 14. storočia, vznikol pravdepodobne na mieste staršieho objektu neznámej dispozície (spomínané sú nazarénsky alebo johanitský Conventus S. Crucis). Výtvarná výzdoba sa svojou úrovňou zaraďuje medzi najlepšie diela gemerskej stredovekej maľby medzi 60. až 80. rokmi 14. storočia. Fresky sú zrejme vytvorené dielňou Majstra ochtinského presbytéria. Kostol sa okrem čiastočných úprav v 18. storočí (spôsobené požiarom v roku 1747), keď boli zväčšované okenné otvory lode a vznikla nová strecha, zachoval takmer v intaktnom stave. Kazateľnica a organ barok. vyrezávané, z 18.stor. Z troch strán obiehajúca drevená protestantská empora, v kazetách parapetu maľovaná rastlinná ornamentika, barok. z 18. storočia. Patronátna lavica s maľovanou rastlinnou ornamentikou. barok. z 18. storočia. Po prechode kostola do správy protestantov boli maľby pretreté. V prvej polovici 19. storočia bol kostol bez údržby, keďže miestny farár (Samuel Urbanec) plánoval výstavbu nového chrámu priamo v dedine. Podľa správ z miestnej kroniky kostol pustol, bol bez strechy (zrejme poškodená strešná krytina, keďže krov je pôvodný z polovice 18. storočia) a rozpadal sa jeho „južný roh“ (zrejme juhozápadné nárožie, kde sú aj dnes výrazné vertikálne praskliny). Kostol sa začal opravovať až po príchode nového farára (Štefan Homola) v roku 1849. Pri týchto opravách boli v roku 1857 znovuobjavené fresky. Plány na výstavbu nového kostola pretrvávali, stavba sa ale napokon nerealizovala, bola postavená len zvonica v neorománskom slohu, vysvätená 12.novembra 1871). Neskôr, po roku 1903, boli v kostole čiastočne odkryté a konzervované fresky. Práce vykonal I.Groh, ktorý vytvoril aj ich akvarelové kópie. Kostol bol následne v roku 1908 úradne zatvorený kvôli jeho stavu, údajne však išlo o akt pomsty zo strany úradov. Nasledovalo ďalšie obdobie bez údržby, ktoré vyústilo do nariadenia opráv, ktoré začali v roku 1922. Fresky boli opätovne reštaurované a vyčistené (žiaľ až priveľmi vyčistené a premaľované, čím prišlo k ich znehodnoteniu) B.Jarošom v roku 1924 (vročenie v SZ kúte svätyne, v literatúre sa uvádza rok 1928). V súčasnosti je kostol dlhodobo nevyužívaný, bez údržby. Ostatné práce údržbového charakteru boli vykonané počas dobrovoľníckej brigády vykonanej iniciatívou „Zachráňme Rybník“ v roku 2008.