Späť

Rímskokatolícky románsky kostol Rákoš

Adresa: 049 61 Rákoš
GPS: 20.147198439, 48.603417743

Rímskokatolícky románsky kostol Rákoš

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Pochádza z 2. polovice 13. storočia. Kostolík dominuje obci svojou polohou, zďaleka je viditeľný aj vďaka svojej bielej fasáde. Postavený bol v období, kedy na naše územie už prenikala aj gotika, o čom svedčia už pomerne vysoké okná. Apsidu oddeľuje od lode už gotický lomený triumfálny oblúk. V interiéri, ale sčasti aj v exteriéri sa zachovali stredoveké fresky, vrátane obrazu Krista v mandorle, ktorú nesú štyria anjeli ako súčasť výjavu Posledného súdu či scén zo života sv. Ladislava. V kostolíku nájdeme až tri mandorly, pričom do jednej z nich umiestnil autor aj Madonnu. Osobitnú pozornosť si zaslúžila len v roku 1993 objavená maľba Najsv. Trojice v podobe sediaceho Boha s troma tvárami a štyrmi očami. Veľmi podbné zobrazenie troch Božích osôb nájdeme aj v neďalekej Ochtinej. Kostolík podľa povestí spája s neďalekým zaniknutým hrádkom v polohe Zámčok tajná podzemná chodba. Podľa tradície mal byť kostolík súčasťou kláštora františkánov, čo sa však zatiaľ nepotvrdilo. Kostol patrí rímskokatolíckej cirkvi, momentálne pod farnosť v Jelšave. V súčasnosti sa nepoužíva. Stavba je zvonku opravená, dostala aj nový náter fasády. Obnova interiéru však nie je dokončená, vnútorné vybavenie je premiestnené a reštaurovanie fresiek pozastavené v roku 2005 pre nedostatok financií. V roku 2014, 2015 sa pokračovala na reštaurovaní fresiek.