Späť

Rímskokatolícky ranogotický kostol

Adresa: Rímskokatolícky kostol Chyžné 115 049 18 Chyžné
GPS: 20.200054, 48.664156

Rímskokatolícky ranogotický kostol

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis:

Kostol zvestovania Panne Márií. Prestavuje jednu z najkrajších a najkomplexnejších ukážok gotického umenia, keďže v sebe spája architektúru 13. storočia s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom zo začiatku 16. storočia. Navyše je táto ukážka koncentrovaná do malého priestoru svätyne. Ide o drobnú stavbu, takmer zanikajúcu v okolitej zástavbe rodinných domov porovnateľnej veľkosti.  Z gotických prvkov sa v exteriéri zachoval pôvodný južný portál a úzke ranogotické okno na východnej strane presbytéria. Gotický portál aj svätyňu a sakristiu. Steny a klenba presbytéria sú pokryté gotickými freskami, zobrazujúcimi v poliach klenby Zvestovanie Panne Márií, Narodenie Ježiša Krista a Kľaňanie sa troch kráľov. Na stenách sú namaľované okrem iného postavby apoštolov, sv. Heleny, sv. Kataríny a sv. Barbory, Krista Trpiteľa i Krista v mandorle. Maľby sú na Slovensku unikátne dekoratívnymi kruhovými medailónmi s mužskými hlavami, ktoré nájdeme na území Uhorska už len v pôvodne františkánskom kostole v meste Keszthely. Fresky aj napriek nešetrným domaľbám v 19. storočí predstavujú cenný doklad pôsobenia osobitej maliarskej dielne na Gemeri koncom 14. a na začiatku 15. storočia, ovplyvnenej "furlandským" smerom. Osobitosťou freskovej výzdoby v tomto kostolíku je široké využívanie ornamentálnej výzdoby (mozaikový a viacero typov rastlinných motívov). Vzácnym je aj neskorogitický drevený krídlový oltár z roku 1508 z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorému sú priamo pripisované plastiky Márie a anjela. Vedľa kostolíka stojí drevená zrubová zvonica z 18. storočia.