Späť

Evanjelický kostol Slavošovce

Adresa: Slavošovce 162 049 36 Slavošovce
GPS: 20.284468532, 48.712546219

Evanjelický kostol Slavošovce

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

V dedinke Slavošovce sa zachoval pôvodne gotický kostolík zo 14. storočia s mohutnou vežou, slúžiaci dodnes Evanjelickej cirkvi a. v., po prestavbe v 18. storočí však už stredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Kostolík postavili niekedy v priebehu 14. storočia (spomína sa v roku 1395) ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a mohutnou západnou vežou. Ako filiálny kostol patril pod farnosť v Koceľovciach. Už v roku 1545 prevzali objekt protestanti a stal sa fíliou zboru v Ochtinej.  

Protestanti si kostolík upravili podľa svojich liturgických potrieb, rozsiahlejšie úpravy sa realizovali aj po roku 1612, keď vznikol samostatný cirkevný zbor v Slavošovciach.

V roku 1712, po ukončení stavovských povstaní, sa pristúpilo k veľkej prestavbe, ktorej cieľom bolo zväčšiť kapacitu pomerne malého chrámu. Zbúraná bola južná stena lode a miesto nej bola kolmo na pôvodný kostolík pristavaná nová loď a svätyňa. Zo severnej (severovýchodnej) strany bola k novej lodi pristavaná dvojpodlažná sakristia a murovaná predsieň. Priestor medzi novou prístavbou a starou svätyňou sa tým pomerne "zaplnil" a kostol tak získal veľmi netradičné proporcie...

Stavebné úpravy sa realizovali aj v roku 1913 (nová tribúna) a v 70. rokoch minulého storočia bol celý objekt omietnutý hrubou omietkou, ktorou zjednotili fasády staršej i novšej časti.

Gotická svätyňa je dnes nevyužívaná a slúžila aj ako sklad. Víťazný oblúk do starej lode bol zamurovaný. V interiéri na stenách sú zachované nástenné maľby, ktorých časti sa črtajú v obrysoch. V juhovýchodnej stene je výklenok zamurovaného gotického okna a nika pastofória.