Späť

Kostol sv. Františka Xaverského

Adresa: Historické jadro v Rožňave
GPS: 20.53332729, 48.6622218

Kostol sv. Františka Xaverského

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Popis: 

Kostol sv. Františka Xav. - žiacky kostol - /kat./,baroková stavba, postavená v r. 1658 - 1687 na mieste niekdajšej radnice a protestantskej školy uprostred námestia pri mestskej veži. Kostol začali stavať jezuiti v r. 1658. Stavebné práce trvali pomerne dlho, lebo rožňavskí mešťania stavali túto rekatolizačnú stavbu neochotne a na stavbu preto použili aj nekvalitný lacný materiál zo zrúcanej radnice. Možno práve to zapríčinilo, že jedného letného dňa sa klenba zrútila. Okolo r.1666 bola stavba zhruba dokončená, ale po vyhnaní jezuitov z mesta v r. 1682 bola zastavená. Po zrušení jezuitskej rehole za Jozefa II. bol kostol v správe františkánov a od r. 1778 do poštátnenia gymnázia v 1. pol. 20. stor. v rukách premonštrátov, ktorí založili v Rožňave gymnázium. Kostol v rámci vyučovacieho procesu navštevovali aj žiaci tohto gymnázia - odtiaľ pochádza pomenovanie žiacky kostol. Vstupnú stranu kostola zdobia vo výklenkoch nad dverami dve veľmi vzácne drevené rezbárske práce - sošky znázorňujúce Mojžiša a kráľa Dávida, sú vyrezané z lipového dreva. Hlavný oltár pochádza zo začiatku 20.stor. Bočný oltár sv. Alojza Gonzagu, barokový z 2. tretiny 18.stor. Pod loďou sa nachádza suterén / pravdepodobne pôvodná pivnica zaniknutej radnice / z ktorého  bola vytvorená hrobka pre hodnostárov premonštráckeho rádu v Rožňave. V súčasnosti kostol používa komunita saleziánov.

Telefón:

 + 421 902 094 336

Web:

www.roznava.sk/sk/--89-2311-historicke-jadro-v-roznave