Späť

Ostrá hora

GPS: 20.770964, 48.9955624

Ostrá hora

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1990 na rozlohe 29,3240 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu pleistocénnej travertínovej kopy v severových. častí Hornádskej kotliny. Ochrana je potrebná pre zachovanie celého komplexu travertínov v okolí Spišského Podhradia. Paleontologické nálezisko, výskyt vzácnej xerotermnej vegetácie.