Späť

Holý kameň

GPS: 20.422415, 48.894948

Holý kameň
Holý kameň galeria 0
Holý kameň galeria 1
Holý kameň galeria 2

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1976 na rozlohe 210,8700 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev v bohato členenom reliéfe a na štúdium a výskum ich rozšírenia a sledovanie meteorologických a fenologických javov. Výskyt reliktných borín.