Späť

Kocúrova

GPS: 20.465552, 48.930058

Kocúrova

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1974 na rozlohe 16,720 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: PR je vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev so širokým ekologickým rozpätím na relatívne malej ploche na účely lesníckeho vedeckého výskumu. Poskytuje možnosti pre poznanie prirodzenej obnovy buka a jedle a porovnávanie vzrastu drevín na rôznom geologickom podklade.