Späť

Farská skala

GPS: 20.699159, 48.927287

Farská skala

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Na brehu rieky Hornád uprostred neveľkej spišskej obce Chrasť nad Hornádom sa nachádza zaujímavá prírodná pamiatka, Farská skala. Obnažená skalná stena tvorená zlepencami a pieskovcami predstavuje unikátnu ukážku vrstvenia a štruktúry usadených hornín. Okrem toho je i mimoriadne estetickým krajinotvorným prvkom. Pred skalou sa nachádza náučný panel oboznamujúci návštevníkov so vznikom a geologickou skladbou útvaru. Na vrchole skaly stojí starobylý kostol a rímskokatolícka fara – odtiaľ názov „Farská“.


Je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1990 na rozlohe 0,5866 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu skalnej steny budovanej zlepencami a pieskovcami bazálneho paleogénu so šikmým zvrstvením, ktoré rekonštruuje sedimentárne prostredie vzniku bazálneho paleogénu v údolí rieky Hornád.