Späť

Sokol

GPS: 20.346799, 48.920303

Sokol

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1964 a naposledy novelizované v roku 1976 na rozlohe 700,9300 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu geomorfologicky a krajinársky atraktívneho prírodného prostredia v Slovenskom raji a vedecky významných zachovalých biotopov a na vedeckovýskumné a kultúrno-vlastivedné ciele.