Späť

Muráň

GPS: 20.0471678, 48.740418

Muráň

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1996 na rozlohe 180,6600 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Premetom ochrany je: Ochrana jedľ. a jedľovo-smrek. lesov v okolí Muráňa vo Volovských vrchoch. Zachovalé a zväčša pôvodné les. spoločenstvá prales. charakteru majú pôvodoochr. a vodohospo. funkciu, sú stanovišťom viacerých vzácnych a ohrozených biol. taxónov.