Späť

Hutianske

GPS: 20.533056, 48.913611

Hutianske

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 2,5984 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je: PP je vyhlásená na ochranu vzácnych druhov motýľov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele. Je to malé územie s pomerne veľkou zraniteľnosťou aj pri malých zásahoch.