Späť

Hodrušská hornatina

GPS: 20.1242, 48.5497

Hodrušská hornatina

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Hodrušská hornatina (evidenčné číslo EKUEV0263) na výmere 10 267,74 ha, v správe CHKO Štiavnické vrchy. Predmetom ochrany sú rôzne biotopy (lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, lipovo-javorové sutinové lesy,...) a druhy ako plocháč červený, vydra riečna, rys ostrovid a iné.