Späť

Národná prírodná rezervácia Havrania Skala

Adresa: 049 42 Bôrka
GPS: 20.8008704, 48.6479989

Národná prírodná rezervácia Havrania Skala
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 0
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 1
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 2
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 3
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 4
Národná prírodná rezervácia Havrania Skala galeria 5

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Všeobecné informácie

Ochrana územia predstavujúceho výrazný skalný fenomén s množstvom geologických foriem na Borčianskej planine a nad zárezom Zádielskej doliny.Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1982 o rozlohe 147 ha.

Nachádza sa vo východnej časti Borčianskej planiny, ktorá je súčasťou planiny Horný vrch v NP Slovenský kras.

Rezervácia je zo severu vymedzená Šajbovou dolinou a na východe ju vymedzuje Blatnicka dolina.

Vegetáciu charakterizujú pôvodné a prirodzené skalné, sutinové a lesné spoločenstvá zo zastúpením horských prvkov s výskytom špecifickej flóry a fauny.

Súčasťou rezervácie sú skalný masív Sovie bralá, skalný komplex Vranej skaly s nevýrazným planinovým vrchom  Havrania skala (770 m.n.m.), jaskyňa Snežná diera a Ľadová jaskyňa.

V oboch spomínaných jaskyniach sa udržiava ľad po celý rok.

V minulosti bola na hornej plošine skál Sovích brál výhliadka, ale v súčasnosti je turistický značení chodník vedený cez les.

Na Havranej skale (770 m.n.m.) sa nachádzalo strategicky veľmi výhodne situované hradisko ľudu kyjatickej kultúry.

Ako sa dostať na Havraniu skalu

V blízkosti skaly prechádza zelená turistická trasa, ktorá vedie od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.)  až k vrchu Osadník (1 185,6 m n. m.) vo Volovských vrchoch.

 Modrá turistická trasa od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) vedie popod skalu, do stredu Blatnickej doliny a pokračuje po strmom svahu pokračuje až na Zádielsku planinu a následne k rázcestníku Bez vody (820m n.m.).

Dobrými východiskami na skalu sú obce ZádielBôrka a Hačava.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou