Späť

Biely potok

Adresa: 053 13 Letanovce
GPS: 20.451304, 48.941884

Biely potok
Biely potok galeria 0
Biely potok galeria 1

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

 Biely potok je pravostranný prítok Hornádu, ktorý má prameniská približne vo výške 900 m na severných svahoch Geravy, ohraničenej zo severu Holým kameňom, Červenou skalou a Suchým vrchom. Na jeho hornom toku, ktorý sa nazýva Tomášovská Belá je účelová vodná nádrž Klauzy. Jej zadržané vody slúžili v minulosti k splavovaniu dreva až do Smižian
    Do Bieleho potoka ústia potoky vytvárajúce tiesňavy Kyseľ a Sokolia dolina. V triasových vápencoch, ktorými Biely potok preteká najmä na dolnom a strednom toku, vznikli kratšie kaňonovité úseky. V ľavostranných svahoch, vo východných skalnatých svahoch zrázov planiny Glac, sa nachádzaju priestory Medvedej jaskyne a Zlatej diery. Podstatná časť doliny Bieleho potoka je súčasťou Štátnej prírodnej rezervácie Kyseľ

PRÍSTUP: Do doliny Bieleho potoka je peší prístup po vyznačených chodníkoch zo Spišskej Novej Vsi a Dediniek

TURISTICKÉ CHODNÍKY: 
    SR04 Na Tomášovský výhľad a cez Kláštorskú roklinu (Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Čertova sihoť - Čingov) 
    SR05 Prielomom Hornádu - východ (Čingov - Pod Tomášovským výhľadom - Letanovský mlyn - Kláštorisko - Biely potok - Čingov) 
    SR06 Tiesňavou Sokolia dolina (Čingov - Biely potok - Sokolia dolina - Kláštorisko - Čertova sihoť - Čingov) 
    SR15 Na Geravy a cez Tomášovskú Belú (Dedinky - Geravy - Predný Hýľ - Klauzy - Tomášovská Belá - Čingov) 

OKOLIE: ČingovPrielom HornáduTomášovský výhľadKláštoriskoKyseľSokolia dolina a Geravy