Späť

Jaskyňa Silická ľadnica

Adresa: Silická Brezová, 049 11
GPS: 20.5035284, 48.5488863

Jaskyňa Silická ľadnica
Jaskyňa Silická ľadnica galeria 0
Jaskyňa Silická ľadnica galeria 1

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti Slovenského krasuJaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe. Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase asi 2 km západne od obce Silica.  Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m. Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m. Vstupnom portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách. Pohyb mimo chodníka a portálovej  terasy je zakázaný a veľmi nebezpečný. Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému.

Vstupnej časti sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny. 

Vďaka tejto mikroklíme sú vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyneV zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená.

Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.