Späť

Veľká Stožka

GPS: 19.956503, 48.782721

Veľká Stožka

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR predstavuje mimoriadne zachovalé pralesné porasty. Lesné fytocenózy vytvárajú pestrú mozaiku od bučín po reliktné dealpínske a smrekovcové boriny. Výskyt relikt. a endem. druhov. NPR je významnou lokaitou dravého vtáctva. Výrazná krasová geomorfológia.