Späť

Šarkanica

GPS: 19.971826, 48.710389

Šarkanica

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochranu geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov.