Späť

Malá Stožka

GPS: 19.927326, 48.774627

Malá Stožka

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR predstavuje veniec dolomit, bral, útesov s náhor. Plošinou so zachovalými lokalitami vápnomil. skal. rastlin. a živočís. druhov a spoločenstiev od trávnatých vápenc. bučín, jedľových bučín cez buk, javoriny až po najvlhšie spoločenstvá jaseň, javor.