Späť

Javorníková

GPS: 20.006004, 48.73546

Javorníková

Disponujete fotografiou k tomuto miestu?
Možete nám ju zaslať na admin@karpatskyportal.sk

Zobraziť na mape

V okolí

Národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Muránska planina. Predmetom ochrany je: NPR je vyhlásená na ochrany prírodzených skalných a lesných spoločenstiev so zriedkavými druhmi flóry a fauny a rôznymi krasovými formami v Spišsko-gemerskom krase, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúr.-vých. hľadiska. 

Prístupnosť pamiatky:

NPR Javorníková nie je sprístupnená pre verejnosť. Turistický chodník vedúci cez NPR bol zrušený ešte pred jej vyhlásením. 

Lokalita:


Chránené územie sa nachádza západne od obce Muráň, SZ smerom od štátnej cesty Muráň – Tisovec, po oboch stranách potoka, pretekajúceho cez Javorníkovú dolinu. NPR patrí do geomorfologického celku Spišsko-gemerský kras, podcelok Muránska planina. Ide o krasovú dolinu, rozčlenenú skalnými žľabmi a úvalinami s bralnatým reliéfom.