Miesta

Horské lyžiarske kúpele Synevyr

Horské lyžiarske kúpele Synevyr

Horské lyžiarske kúpele Pylynec

Horské lyžiarske kúpele Pylynec

Ozdravný komplex "Biločka (Veverička)"

Ozdravný komplex "Biločka (Veverička)"

Horské lyžiarske kúpele Synjak

Horské lyžiarske kúpele Synjak

Usadlosť "U Myrona"

Usadlosť "U Myrona"

Usadlosť "Lumšory"

Usadlosť "Lumšory"

Oddychová základňa "Polonyna"

Oddychová základňa "Polonyna"

Horské lyžiarske kúpele Rachiv

Horské lyžiarske kúpele Rachiv

Horské lyžiarske kúpele Kvitka Polonyny (Kvet Poloniny)

Horské lyžiarske kúpele Kvitka Polonyny (Kvet Poloniny)

Horský lyžiarsky komplex Velykyj

Horský lyžiarsky komplex Velykyj

Oddychová základňa "Eldorádo"

Oddychová základňa "Eldorádo"

Oddychová základňa "Dacia-Lux"

Oddychová základňa "Dacia-Lux"

Sanatórny komplex "ZINEDINE"

Sanatórny komplex "ZINEDINE"

Horské lyžiarske kúpele "Chust"Ozdravné kúpele "Teplé vody"

Horské lyžiarske kúpele "Chust"Ozdravné kúpele "Teplé vody"

Oddychová základňa "Legenda Šajan"

Oddychová základňa "Legenda Šajan"

Sanatórium "Šajan"

Sanatórium "Šajan"

Tandemový zoskok

Tandemový zoskok