Miesta

Podzámočný park

Podzámočný park

Dendropark "Laudona"

Dendropark "Laudona"

Park prezidenta T.G. Masaryka

Park prezidenta T.G. Masaryka

Parčík Eugena Fencyka

Parčík Eugena Fencyka

Pravoslávne nábrežie (aleja gaštanov a "sakur")

Pravoslávne nábrežie (aleja gaštanov a "sakur")

Botanická záhrada

Botanická záhrada

Martinova dolina

Martinova dolina

"Kňahinavskyj" meteorit

"Kňahinavskyj" meteorit

Starousadlícke duby

Starousadlícke duby

Vysoký kameň

Vysoký kameň

Vekovité lipy

Vekovité lipy

Borovica obyčajná

Borovica obyčajná

Jazero Synevyr

Jazero Synevyr

Vodopád Šypit (Sykot)

Vodopád Šypit (Sykot)

Modré jazero

Modré jazero

"Lumšorské" vodopády

"Lumšorské" vodopády

"Jalynskyj" vodopád

"Jalynskyj" vodopád

Zamilované skaly

Zamilované skaly