Miesta

Prícestný zájazdný hostinec - Huta

Prícestný zájazdný hostinec - Huta

Vidiecky dom Dlhá Ves

Vidiecky dom Dlhá Ves

Vodný mlyn Koceľovce

Vodný mlyn Koceľovce

Vidiecka kúria Andrássyovcov

Vidiecka kúria Andrássyovcov

Huta Etelka

Huta Etelka

Nová budova Prvého slovenského gymnázia

Nová budova Prvého slovenského gymnázia

Sedliacke domy (Hrhov)

Sedliacke domy (Hrhov)

Kúria v Hadušovciach

Kúria v Hadušovciach

Ťažná veža s budovou šachty

Ťažná veža s budovou šachty

Prvé slovenské gymnázium

Prvé slovenské gymnázium

Králov dom

Králov dom

Budova radnice

Budova radnice

Portál štôlne Rudňany

Portál štôlne Rudňany

Kováčska vyhňa a sýpka

Kováčska vyhňa a sýpka

Vysoká železiarska pec Sirk

Vysoká železiarska pec Sirk

Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa

Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa

Vodný mlyn Hrhov

Vodný mlyn Hrhov

Vysoká pec Etelka Nižná Slaná

Vysoká pec Etelka Nižná Slaná