Miesta

Kostol Svätého Martina

Kostol Svätého Martina

"Čynadivskyj" zámok

"Čynadivskyj" zámok

Drevený "Strukivskij" kostol

Drevený "Strukivskij" kostol

Zvonica ("Strukivského") kostola "Nanebavzatia Ježiša Krista"

Zvonica ("Strukivského") kostola "Nanebavzatia Ježiša Krista"

Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla

Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla

Kostol Svätého Mikuláša Divotvorcu

Kostol Svätého Mikuláša Divotvorcu

Drevený kostol Svätého Mikuláša

Drevený kostol Svätého Mikuláša

Kostol  Ducha Svätého

Kostol Ducha Svätého

Užhorodský zámok

Užhorodský zámok

"Šelestivskyj" Michajlovský kostol

"Šelestivskyj" Michajlovský kostol

Horalská rotunda

Horalská rotunda

Lekárska fakulta (Budova bývalej českej žandárskej stanice)

Lekárska fakulta (Budova bývalej českej žandárskej stanice)

Horalská rotunda

Horalská rotunda

Fyzikálna fakulta (kláštor Sv. Vasiliána)

Fyzikálna fakulta (kláštor Sv. Vasiliána)

Biologická fakulta (Židovská národná škola)

Biologická fakulta (Židovská národná škola)

Chemická fakulta (Chlapčenské gymnázium "Druhetiva")

Chemická fakulta (Chlapčenské gymnázium "Druhetiva")

Hudobná škola D.E. Zadora (Rímsko-katolícke lýceum Sv. Gizella)

Hudobná škola D.E. Zadora (Rímsko-katolícke lýceum Sv. Gizella)

Stredná odborná škola obchodná

Stredná odborná škola obchodná