Miesta

Náučný chodník Stratenský kaňon

Náučný chodník Stratenský kaňon

Turistická trasa Kružná

Turistická trasa Kružná

Turistická trasa Krásnohorská Dlhá Lúka

Turistická trasa Krásnohorská Dlhá Lúka

Turistická trasa Silická Brezová

Turistická trasa Silická Brezová

Náučný chodník Domica

Náučný chodník Domica

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku

Náučný chodník Gemerská Poloma

Náučný chodník Gemerská Poloma

Turistické trasy Silica

Turistické trasy Silica

Turistická trasa Bôrka

Turistická trasa Bôrka

Náučný chodník Dobšinská Maša

Náučný chodník Dobšinská Maša

Turistická trasa Silická Jablonica

Turistická trasa Silická Jablonica

Turistická trasa Dobšiná

Turistická trasa Dobšiná

Náučný chodník Prielom Muráňa

Náučný chodník Prielom Muráňa

Cyklotrasy a turistické trasy Gemerská Hôrka

Cyklotrasy a turistické trasy Gemerská Hôrka

Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Hrabušice - Podlesok

Hrabušice - Podlesok

Turistický chodník E8-0901

Turistický chodník E8-0901

Turistické chodníky a cykloturistické trasy Hrušov

Turistické chodníky a cykloturistické trasy Hrušov