Miesta

Sokol

Sokol

Gackova diera

Gackova diera

Šarkanova diera

Šarkanova diera

Meliatsky profil

Meliatsky profil

Kamenná diera

Kamenná diera

Červené skaly

Červené skaly

Cigánka

Cigánka

Trešková

Trešková

Farská skala

Farská skala

Markušovské steny

Markušovské steny

Hodrušská hornatina

Hodrušská hornatina

Teplické stráne

Teplické stráne

Lúka pod cintorínom

Lúka pod cintorínom

Platany - Rákošská Baňa

Platany - Rákošská Baňa

Ostrá hora

Ostrá hora

Poludnica

Poludnica

Lúka pod Ukorovou

Lúka pod Ukorovou

Dub obyčajný

Dub obyčajný