Miesta

Park Gemerská Panica

Park Gemerská Panica

Regionálny biokoridor Slanské Podolie

Regionálny biokoridor Slanské Podolie

Prírodná rezervácia Gerlašské skaly

Prírodná rezervácia Gerlašské skaly

Kocúrova

Kocúrova

Morské oko

Morské oko

Kláštorská roklina

Kláštorská roklina

Skerešovská jaskyňa

Skerešovská jaskyňa

Vešeléniho jaskyňa

Vešeléniho jaskyňa

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Lapša - Činča

Lapša - Činča

Zelená dolina

Zelená dolina

Zdychavské skalky

Zdychavské skalky

NPR Pod strážnym hrebeňom

NPR Pod strážnym hrebeňom

Sokolia dolina

Sokolia dolina

Čertova diera

Čertova diera

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Chránené vtáčie územie - Volovské vrchy

Chránené vtáčie územie - Volovské vrchy