Miesta

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Javorníková

Javorníková

Ľadová jama

Ľadová jama

Hodošov les

Hodošov les

Medvedia jaskyňa

Medvedia jaskyňa

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj

Markušovská transgresia

Markušovská transgresia

Prielom Hornádu

Prielom Hornádu

Národná prírodná rezervácia Kečovské škrapy

Národná prírodná rezervácia Kečovské škrapy

Prielom Muráňa

Prielom Muráňa

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Šafárikovo bralo

Šafárikovo bralo

Bradlo

Bradlo

Krasová Stráň

Krasová Stráň

Szörnyűkút

Szörnyűkút

Národná prírodná rezervácia Drieňovec

Národná prírodná rezervácia Drieňovec

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Knola

Knola