Miesta

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Vodná nádrž Klauzy - Smižany

Vodná nádrž Klauzy - Smižany

Dievčenská skala

Dievčenská skala

Markušovský skalný hríb

Markušovský skalný hríb

Dreveník

Dreveník

Regionálny krajinný park „Synjak”

Regionálny krajinný park „Synjak”

Jovické rašelinisko

Jovické rašelinisko

Ichtyologická rezervácia Biela a Čierna Tisa

Ichtyologická rezervácia Biela a Čierna Tisa

Národná prírodná rezervácia Domické škrapy

Národná prírodná rezervácia Domické škrapy

Zejmarská roklina

Zejmarská roklina

Alúvium Muráňa

Alúvium Muráňa

Biokoridory lemových spoločenstiev

Biokoridory lemových spoločenstiev

Blato "Čierne bahno"

Blato "Čierne bahno"

Tri peniažky

Tri peniažky

Národný prírodný park (NPP) "Užanskyj"

Národný prírodný park (NPP) "Užanskyj"

Veľká Stožka

Veľká Stožka

Šiance

Šiance

Prielom Muráňa

Prielom Muráňa