Miesta

Evanjelický kostol Čierna Lehota

Evanjelický kostol Čierna Lehota

Kostol so zvonicou Kameňany

Kostol so zvonicou Kameňany

Kartuziánsky kláštor

Kartuziánsky kláštor

Evanjelická a.v. fara a pamätná tabuľa

Evanjelická a.v. fara a pamätná tabuľa

Evanjelický kostol Rakovnica

Evanjelický kostol Rakovnica

Kaplnka najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kaplnka najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Evanjelický kostol Nižná Slaná

Evanjelický kostol Nižná Slaná

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

Kaštieľ Smižany

Kaštieľ Smižany

Kalvínsky kostol Otročok

Kalvínsky kostol Otročok

Reformovaný renesančno-klasicistický kostol

Reformovaný renesančno-klasicistický kostol

Kostol a kláštor františkánov - Kostol sv. Anny

Kostol a kláštor františkánov - Kostol sv. Anny

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Evanjelický kostol Kečovo

Evanjelický kostol Kečovo

Evanjelický kostol Henckovce

Evanjelický kostol Henckovce

Evanjelický kostol Rybník

Evanjelický kostol Rybník

Rímskokatolický kostol sv. Vavrinca diakona

Rímskokatolický kostol sv. Vavrinca diakona

Rímskokatolícky barokovo klasicistický kostol Mlynky

Rímskokatolícky barokovo klasicistický kostol Mlynky