Miesta

Gotický kostol v Bohúňove

Gotický kostol v Bohúňove

Husitský kostol

Husitský kostol

Rímskokatolícky kostol Silická Jablonica

Rímskokatolícky kostol Silická Jablonica

Kostol ev. a.v. Dobšiná

Kostol ev. a.v. Dobšiná

Kostol sv. Mikuláša v Ochtinej

Kostol sv. Mikuláša v Ochtinej

Kostol sv. Anny

Kostol sv. Anny

Rímskokatolícky románsky kostol

Rímskokatolícky románsky kostol

Evanjelický kostol a.v. Markuška

Evanjelický kostol a.v. Markuška

Synagóga

Synagóga

Evanjelický kostol Rozložná

Evanjelický kostol Rozložná

Kostol Božieho milosrdenstva

Kostol Božieho milosrdenstva

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Kaplnka sv. Andreja apoštola

Kaplnka sv. Andreja apoštola

Kostol sv. Františka Xaverského

Kostol sv. Františka Xaverského

Rímskokatolícky kostol Sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol Sv. Juraja

Užhorodský reformátorský kostol

Užhorodský reformátorský kostol

Rímsko - katolícky farský kostol

Rímsko - katolícky farský kostol

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala