Miesta

Evanjelický kostol Rožňava

Evanjelický kostol Rožňava

Evanjelický kostol Rochovce

Evanjelický kostol Rochovce

Evanjelická fara Gemerské Teplice

Evanjelická fara Gemerské Teplice

Kostol s areálom Tornaľa

Kostol s areálom Tornaľa

Chrám Premenenia Pána

Chrám Premenenia Pána

Kostol reformovanej cirkvy (Hrhov)

Kostol reformovanej cirkvy (Hrhov)

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Evanjelický kostol Spišská Nová Ves

Evanjelický kostol Spišská Nová Ves

Kostol reformovanej cirkvi v Kružnej

Kostol reformovanej cirkvi v Kružnej

Kostol Nepoškvrneného počatia

Kostol Nepoškvrneného počatia

Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie

Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky románsky kostol Rákoš

Rímskokatolícky románsky kostol Rákoš

Kostol sv. Vavrinca

Kostol sv. Vavrinca

Katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Rimsko - katolícky gotický kostol

Rimsko - katolícky gotický kostol

Drevený kostol Zostúpenia Ducha Svätého (Svätodušný kostol)

Drevený kostol Zostúpenia Ducha Svätého (Svätodušný kostol)

Evanjelický kostol Petrovo

Evanjelický kostol Petrovo

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala