Miesta

Kostol reformovanej cirkvi (Jablonov nad Turňou)

Kostol reformovanej cirkvi (Jablonov nad Turňou)

Kostol Karmelskej P. Márie

Kostol Karmelskej P. Márie

Evanjelický kostol Ratkovské Bystré

Evanjelický kostol Ratkovské Bystré

Evanjelický gotický kostol Štítnik

Evanjelický gotický kostol Štítnik

Kostol Ducha Svätého

Kostol Ducha Svätého

Kaplnka (Hrhov)

Kaplnka (Hrhov)

Rímskokatolícky ranogotický kostol

Rímskokatolícky ranogotický kostol

Spišská kapitula

Spišská kapitula

Evanjelický kostol Slavošovce

Evanjelický kostol Slavošovce

Kostol Sv. Jána

Kostol Sv. Jána

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Barokovo-klasicistický kostol sv. Mikuláša

Barokovo-klasicistický kostol sv. Mikuláša

Rímskokatolícky kostol najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícky kostol najsvätejšej Trojice

Evanjelický kostol Dlhá Ves

Evanjelický kostol Dlhá Ves

Evanjelický kostol augburského vyznania

Evanjelický kostol augburského vyznania

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala