Spoznajte krásy gemera, južného spiša a zakarpatskej oblasti

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Názov projektu "Kapratský portál"

Prijímateľ FOR REGION EU, n. o.

Projekt podporili

Úrad vlády SR

Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Norway grands

Supported by a grant from Norway
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

www.norwaygrants.sk